Liturgiczna Służba Ołtarza

Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarzaimages

Ministranci i kandydaci na ministrantów – sobota, godz. 9.30
Lektorzy młodsi (gimnazjum, klasy I-III) – sobota, godz. 10.30
Spotkania w I piątki miesiąca: spowiedź św. i uczestnictwo we Mszy św.

imagess86obvl2Podstawowe obowiązki ministranta i lektora

 1. Obowiązkowe służenie w tygodniu
 2. Służenie w niedzielę według obowiązującego grafiku
 3. Systematyczne uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach w soboty (z wyjątkiem I soboty miesiąca !!!)

KARTA ZASAD MINISTRANTA

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością duszy.
 3. Ministrant poznaje liturgię, szanuje liturgię i żyje nią.
 4. Ministrant służy Chrystusowi w braciach.
 5. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 6. Ministrant modli się za Kościół, za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
 8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
 10. Ministrant stara się naśladować Pana Jezusa.
Warto pamiętać o tych słowach…

imagescawbbpi7

Wasza służba nie powinna się ograniczać tylko do świątyni; musi ona promieniować na otoczenie, w którym żyjecie na co dzień: na szkołę, rodzinę i inne dziedziny życia społecznego. Ten bowiem, kto może służyć Jezusowi Chrystusowi w Kościele, musi być Jego świadkiem także w świecie. Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa. Zachęcam więc was, abyście pielęgnowali głęboką przyjaźń z Nim, uznając w Nim prawdziwego przyjaciela, który jest przy waszym boku tak w pięknych, jak i w trudnych chwilach.     

Św. Jan Paweł II

Słowniczek liturgiczny…images0ufvourb

 

Postawy liturgiczne

images9wwmdvksPostawa stojąca jest wyrazem uszanowania. Wszędzie na widok osoby wyżej postawionej przybiera się postawę stojącą. Podczas liturgii postawa stojąca jest zewnętrznym znakiem głębokiego uszanowania dla Boga jako najwyższego Pana.

imagesowk2yl0i

Postawa klęcząca zarówno jako dłuższa postawa modlitewna, jak również chwilowy gest, w liturgii chrześcijańskiej oznaczała wielbienie Boga. Przez uklęknięcie człowiek wyraża swoją małość wobec Boga. Gest ten jest znakiem adoracji: pokornego uwielbienia Bożego Majestatu.

imageswek7wq11

Postawa siedząca to postawa słuchającego ucznia. Jest znakiem skupienia, przyjmowania i rozważania Słowa Bożego.

Opiekun: Ks. Maciej