Krąg Biblijny

KRĄG BIBLIJNY

Opiekun: Ks. Krzysztof

biblia

●jest spotkaniem wszystkich zainteresowanych słuchaniem i czytaniem Słowa Bożego, którzy nie czują się dość przygotowani, by zgłębiać je samodzielnie

●stwarza przestrzeń, gdzie spotykają się ci wszyscy, którzy chcą usłyszeć co Duch Święty mówi dziś do każdego z nas poprzez Pismo święte

●ułatwia wejście w głębszą zażyłość ze Słowem Bożym, ułatwia odkrywanie Boga, który przemawia osobiście do każdego z nas i oczekuje, że przyjmiemy Jego Słowo i odpowiemy na nie swoją miłością

●jest miejscem gdzie czytamy oraz rozważamy słowa Boga

●jest czasem, gdzie bardziej otwieramy siebie na usłyszane słowo Boże

●jest miejscem gdzie Bóg w szczególny sposób przychodzi do nas i ułatwia zrozumienie co o Nim mówi Pismo święte

Celem Kręgu jest:

» ukazanie zainteresowanym w jaki sposób można poznawać Pismo święte jako Słowo Boże

» nauczenie prostych metod studium biblijnego

» wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym

» kształtowanie właściwego obrazu Boga

» przygotowanie do pełniejszego uczestniczenia w Mszy Świętej

» lepsze poznawanie siebie