Akcja Katolicka

Czym jest Akcja Katolicka?

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchia kościelną w prowadzeniu misji5 apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

 1. pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego
 2. ukierunkowanie na zadania apostolskie
 3. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego
 4. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym, na szczeblu krajowym w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym
 5. angażowanie się w formację dzieci i młodzieży

6

Początki Akcji Katolickiej w naszej parafii

dekret akW parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie Akcja Katolicka reaktywowana została w 1997 roku. Założycielskie zebranie odbyło się dn. 23 kwietnia 1997 roku z inspiracji ks. prałata Józefa Wierzbickiego – ówczesnego proboszcza parafii św. Józefa w Muszynie. Na pierwszym walnym zebraniu członków Akcji Katolickiej, jakie odbyło się dnia 30.11.1997r. z udziałem Dekanalnego Asystenta ks. Tadeusza Świderskiego, wybrano zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii pw. św. Józefa w Muszynie:
Adam Mazur – prezes
Jan Czarnecki – z-ca prezesa
Wiesława Hamiga – z-ca prezesa
Stanisław Zygadło – sekretarz
Maria Szymczyk – skarbnik
Aneta Smoroń – członek
Wit Kmietowicz – członek
Stanisław Wiśniowski – członek
W początkowym okresie Akcja Katolicka liczyła 23 członków.

Program działania Parafialnego Oddziału AK przy Parafii św. Józefa w Muszynie

Oddział Akcji Katolickiej, istniejący przy naszej parafii, realizując swoje statutowe cele podejmuje w szczególności następujące działania:

 1. o opieka nad kapliczkami i krzyżami w parafii;
 2. urządzenie stacji Drogi Krzyżowej w drodze do Krzyża Milenijnego na górze Koziejówka
 3. odprawianie Drogi Krzyżowej na górze Koziejówka w II piątek każdego miesiąca
 4. odmawianie różańca świętego w pierwsze czwartki miesiąca w intencji kapłanów i powołań kapłańskich
 5. odwiedzanie chorych, samotnych członków Akcji Katolickiej, jak również chorych niezrzeszonych w Akcji Katolickiej
 6. inwentaryzacja krzyży i kapliczek przydrożnych w gminie Muszyna
  prowadzenie kroniki parafialnej Akcji Katolickiej
 7. prowadzenie gabloty informacyjnej o wydarzeniach kościelnych i świętach
 8. organizowanie Polsko – Słowackich Dni Kultury Chrześcijańskiej
 9. opieka nad grobami żołnierzy z I wojny światowej
 10. udział w pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych i innych miejsc świętych
 11. udział w dorocznej pielgrzymce Akcji Katolickiej do Tuchowa
 12. udział w dorocznej uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w Katedrze Tarnowskiej

Aktualnie w 2012 roku Akcja Katolicka Parafii św. Józefa w Muszynie liczy 33 członków. Opiekunem muszyńskiego Oddziału Akcji Katolickiej od miesiąca września 2010 roku jest nowy proboszcz tej parafii ks. Paweł Stabach.

Zarząd Akcji Katolickiej:

Prezes: Adam Mazur
Z-ca prezesa: Jan Czarnecki
Z-ca prezesa: Jerzy Migas
Sekretarz: Stanisław Zygadło
Skarbnik: Iwona Hnatiewicz
Członkowie Zarządu: Zenon Piotrowski, Elżbieta Migas

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa. Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego. Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

7Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski – Patronowie Akcji Katolickiej w Polsce. Módlcie się za nami.