Aktualności

 

 

Z a r z ą d z e n i e

 1. W związku ze zniesieniem ograniczeń w kościele, zachęcamy wszystkich do uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach pamiętając, że: wszystkich OBOWIĄZUJĄ MASECZKI OCHRONNE a stojących na zewnątrz zachowanie odległości 2 m między osobami lub maseczka ochronna!
 2. Ks. Biskup odwołał wcześniej udzieloną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.! 
 3. Spowiedź św.:
  1. codziennie: 9.00 i o 17.30;
  2. przy konfesjonale powinna znajdować tylko jedna osoba nosząca obowiązkowo maseczkę ochronną!
  3. Zachęcamy do używania rękawiczek ochronnych!
 4. Zachowajmy roztropność i daleko idącą ostrożność, nie narażając zdrowia swojego i innych. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

XIV Niedziela Zwykła   

5 lipca 2020 r.

 

Jezus nie obiecuje, że zdejmie z nas trud czy ciężar, obiecuje natomiast, że nas pokrzepi, jeśli do Niego przyjdziemy. Czasem, pod wpływem życiowych doświadczeń, wzbraniamy się uznać siebie przed Bogiem za potrzebujących. Próbujemy sami szukać przyczyn i rozwiązań naszych problemów, zamiast zwrócić się do Niego. Jednak aby mogła nastąpić dogłębna zmiana w naszym życiu, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, który uzdolni nas do przezwyciężania naszych grzesznych skłonności i ograniczeń. Nie wzbraniajmy przyjść do Jezusa z naszymi ciężarami i potrzebami – On czeka, aby nas pokrzepić. 

(o. Łukasz Kubiak OP, „Oremus” lipiec 2005, s. 15)

 1. Dziś Msze św. o godz.: 6.00; 7.30; 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00.  
 2. Codziennie Msze Święte o 6.30; 9.00 i 18.00.
 3. Cotygodniowe nabożeństwa:
  1. Nowenna do Św. Józefa – wtorek o 17.30;
  2. Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy – środa o 17.30 – kartki z intencjami na nowennę, ofiarami można składać do wskazanej skarbonki z tyłu kościoła;
  3. Koronka do Bożego Miłosierdzia – w piątek po Mszy św.
  4. Adoracja Najświętszego Sakramentucodziennie o 17.30.
 4. W tym tygodniu w liturgii przeżywamy:
  1. w poniedziałek – wspomnienie bł. Teresy Ledóchowskiej – podczas adoracji przed Mszą św. modlić się będziemy w intencji misji; 
  2. w środę – wspomnienie św. Jana z Dukli;
  3. w sobotę – Święto św. Benedykta, patrona Tomasza Apostoła; Europy;
  4. Wszystkim Solenizantom tego tygodnia składamy z serca najlepsze życzenia wraz z modlitwą.
 5. Podczas wakacji, od 1 lipca do 31 sierpnia, adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od godz. 17.30.
 6. Okazja do spowiedzi w dni powszednie o godz. 9.00 i 17.30!
 7. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne naszego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Żywienia w Muszynie informuje Rodziców i uczniów, którzy ukończyli klasę VIII  SP, o trwającej rekrutacji do klas pierwszych. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie poniżej. 
 8. Przychodząc do kościoła pamiętajmy o odpowiednim stroju, godnym tego świętego miejsca! W związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemicznego obowiązują też następujące zasady:
  1. używanie maseczek ochronnych przez wszystkich będących w kościele
  2. stojących na zewnątrz zachowanie odległości 2 m między osobami lub używanie maseczek ochronnych.
 9. Gościom, Kuracjuszom, Parafianom życzymy zdrowia, wielu Bożych łask a uczniom i nauczycielom na czas rozpoczętych wakacji życzymy miłego wypoczynku i błogosławieństwa Bożego.  

TRANSMISJA MSZY ŚW. Z NASZEGO KOŚCIOŁA C O D Z I E N N I E
W INTERNECIE: Włączenie transmisji: proszę kliknąć link poniżej a następnie kliknąć w obraz!

jarosz.pl/#camera-booth/cam-kosciol /

http://www.jarosz.pl/#camera-booth/cam-kosciol

Informacja dotycząca darowizny na cele kultu religijnego (odliczenia od dochodu do opodatkowania powyższej darowizny)

Darowiznę przekazaną na cele kultu religijnego można odliczyć w zeznaniu rocznym PIT od dochodu, a tym samym pomniejszyć należny do wpłaty podatek o 17% darowanej kwoty. (np. przy wpłacie 100 zł zapłacimy podatek mniejszy o 17 zł) Należy pamiętać, że darowiznę trzeba wpłacić na rachunek bankowy parafii, a w treści wpisać: „darowizna na cele kultu religijnego” lub wskazać konkretny cel darowizny, np. remont kościoła itp. W zeznaniu rocznym należy wykazać: kwotę darowizny, kwotę odliczenia oraz dane parafii pozwalające na jej identyfikację. Dane do wpłaty:

PARAFIA RZYM.-KAT. P.W. Św. Józefa Oblubieńca NMP

ul. Kościelna 62 33-370 Muszyna

Nr konta: 76 8809 0005 2001 0003 8827 0004

 Aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.    
 
 

Obecność Chrystusa 

Lud Boży zostaje zwołany razem na Mszę świętą, to jest na Wieczerzę Pańską, aby pod przewodnictwem kapłana, który uobecnia osobę Chrystusa, sprawować pamiątkę Pańską, czyli Ofiarę eucharystyczną. Stąd też do tego lokalnego zgromadzenia Kościoła świętego doskonale odnosi się obietnica Chrystusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). W sprawowaniu bowiem Mszy świętej, w której zostaje utrwalona Ofiara krzyża, Chrystus jest rzeczywiście obecny w samym zgromadzeniu zebranym w Jego imię, w osobie szafarza, w swoim słowie, a w sposób substancjalny i trwały pod postaciami eucharystycznymi. (OWMR, 27)

Obrzędy Mszy świętej

Msza św. składa się jakby z dwóch części, mianowicie z liturgii słowa i z liturgii eucharystycznej, które tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu. Albowiem we Mszy świętej zostaje zastawiony zarówno stół słowa, jak i Chrystusowego Ciała, z którego wierni czerpią naukę i pokarm. Niektóre zaś obrzędy rozpoczynają i kończą celebrację.

V Synod Diecezji Tarnowskiej

„Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, abyście ochoczo podjęli modlitwę w intencji V Synodu, którego prace potrwają przez kilka kolejnych lat. Ogólnodiecezjalna modlitwa, nabożeństwa, nowenny, modlitwa różańcowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, a zwłaszcza Eucharystia sprawowana w intencji synodu stanowią jego nieodzowny duchowy fundament. Zwracam się do chorych i cierpiących, aby w tej intencji zechcieli ofiarować bezcenny dar swojego cierpienia. Proszę wszystkich Diecezjan o wspólnotową i indywidualną modlitwę w intencji synodu”.(Bp. A. Jeż, List na I Niedzielę Adwentu 2016 roku)

MODLITWA W INTENCJI SYNODU

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła,
pragniemy razem wyruszyć w drogę,
aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć synod diecezjalny.
Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,
napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości
otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan.
Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego,
abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością
odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii
budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz.
Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,
abyśmy napełnieni Twoimi darami,
odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego
w jedności z całym Kościołem powszechnym.
Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami!
Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami!
Święta Kingo, módl się za nami!
Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej,
módlcie się za nami!

Święci żyją świętymi…

Orędownik czasu epidemii