Aktualności

 

Uroczystość Nawiedzenia NMP

zobacz zdjęcia i posłuchaj homilii biskupa Leszka Leszkiewicza

homilia biskupa Leszka Leszkiewicza

Uroczystość 20 lecia Akcji Katolickiej w naszej parafii.

zobacz zdjęcia i posłuchaj homilii ks. Bartoszka.

 

Gdy przychodzimy po całym tygodniu pracy w niedzielę na Mszę świętą, Bóg chciałby ten czas wykorzystać, dając nam jak najwięcej. To właśnie tutaj On, Siewca, będzie chciał siać swoje słowo w naszych sercach. On wie, że niektórzy z nas są jak gleba żyzna, niektórzy jak gleba piaszczysta, a inni to po prostu kamienie. Jednak Boski Siewca się nie męczy, sieje swoje ziarno we wszystkich i oczekuje, że wydamy plony. Stawajmy się przed Nim najlepszą glebą, na jaką nas stać, pozwólmy, żeby zasiane dzisiaj słowo mogło w nas przynosić jak najbogatsze plony.

(ks. Adam Rybicki, „Oremus” czerwiec 2006, s. 89)

X I  N i e d z i e l a  Z w y k ł a

17.06.2018
Ogłoszenia duszpasterskie
 1. Dziś Msze św. o godz.: 6.00; 8.00;  9.15; 10.30; 11.45; 17.00 i 19.00. Nabożeństwo czerwcowe dziś po Mszy św. o godz. 17.00.
 2. Od przyszłego tygodnia przez cały okres wakacji nie będzie w niedziele Mszy św. o godz. 11.45!!!
 3. W ciągu tygodnia Msze Święte o 6.30; 9.00 i 18.00.
 4. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw:
  1. Nabożeństwo czerwcowe – po Mszy św. wieczornej;
  2. Nowenna do św. Józefa  – we wtorek po Mszy św. wieczornej;
  3. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy – w środę  o 17.30;
  4. Koronka do Bożego Miłosierdzia – w piątek po Mszy św. wieczornej.
 5.  W tym tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy:
  1. w czwartek św. Alojzego Gonzagi, zakonnika;
  2. w przyszłą niedzielę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela;  
  3. Wszystkim tygodniowym Solenizantom życzymy obfitego błogosławieństwa Bożego!
 6. Msza św., nabożeństwo uwielbienia z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie w poniedziałek 18 czerwca o godz. 18.00. Nabożeństwo poprowadzi. Ks. Artur Ważny.
 7. „Bóg zapłać” za Wasze ofiary składane dziś w kopertach na Ogrody Biblijne.
 8. W środę (tj. 20 czerwca) na wieczorną Mszę św.  o godz. 18.00 zapraszamy wszystkich pracujących w Parafii, członków Rady Duszpasterskiej i działających we wszystkich Grupach w naszej Wspólnocie. Po Mszy św. wspólna Agapa. Prosimy Wszystkich o niezawodne przybycie.
 9. Msze św. dziękczynne za kończący się rok szkolny z błogosławieństwem wakacyjnym:
  1. Klasy III Gimnazjum w czwartek o godz.15.00;
  2. Młodzież LO i Tech. w piątek godz. 8.00;
  3. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w piątek godz. 9.00.
  4. Okazja do spowiedzi na zakończenie roku szkolnego w środę od godz. 17.00.
 10. W najbliższą sobotę i niedzielę zapraszamy na Święto Ogrodów Muszyńskich z piękną pogodą i licznymi atrakcjami w klimacie ogrodów. Szczegóły na plakatach.
 11. Zbliża się wakacyjny okres letni. Bardzo prosimy o przychodzenie do kościoła w odpowiednim stroju, stosownym do tego świętego miejsca.
 12. W dniach 17-25 września z naszej parafii organizujemy pielgrzymkę do Grecji Śladami św. Pawła, Apostoła Narodów. Odwiedzimy m.in. Saloniki, Ateny, Korynt, Meteory, Mykeny, Delfy i wiele innych atrakcyjnych miejsc. Koszt to 1800 zł i 60 Euro. Zapisy przyjmujemy do końca lipca wraz z zaliczką 500 zł. Szczegółowy plan wkrótce na stronie! Zachęcamy do udziału wszystkich chętnych!
 13. Gościom i Kuracjuszom wypoczywającym w naszej Parafii życzymy obfitych Bożych łask, i dobrego wypoczynku. Zapraszamy na nasze Nabożeństwa. Niech Maryja, Pani na Muszynie wyprasza łaski w dalszym życiu. Wszystkim Wam Siostry i Bracia, niech Bóg błogosławi! Szczęść Boże!
  Wiara przeżywana w liturgii

  Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego.” (Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II, 102)

  O k r e s   W i e l k a n o c n y

  Obchód Paschy trwa przez pięćdziesiąt dni do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego; obchodzi się go z wielką radością jako jeden dzień świąteczny, jako wielka niedzielę. Wielkanoc jest najstarszym i największym świętem chrześcijańskim. Nabożeństwa wielkanocne trwają przez kolej­­ne pięćdziesiąt dni, które nazywamy okresem wielkanocnym. Centrum okresu wielkanocnego stanowi liturgiczne wspomnienie zmartwychwstania. Nie wyczerpuje ono jednak całej treści tego cza­su, w którym czcimy również chwalebne tajemnice Wniebowstąpie­nia i Zesłania Ducha Świętego. Obchody Misterium Paschalnego nie byłyby bez nich pełne. Jest to okres radosnego świętowania. Żaden inny okres roku liturgicznego nie jest tak radosny. Cała litur­gia – muzyka i pieśni, kolor szat, czytania i inne teksty – wyrażają ra­dość. Ta bujna radość eksploduje w śpiewie „Alleluja”, który w tym cza­sie powtarza się nieustannie. Podczas Wielkiej Nocy został zaintono­wany trzy razy przez kapłana lub diakona i powtórzony przez wier­nych, ogłosił dobrą nowinę o Zmartwychwstaniu. (opr. na podstawie ps-po.pl)

  W i e l k i   P o s t

  Okres Wielkiego Postu to czas poprzedzający i przygotowujący obchodzenie Paschy.  Jest to czas słuchania słowa Bożego i czas nawrócenia, przygotowania do chrztu i obchodzenia jego pamiątki, czas pojednania z Bogiem i braćmi, czas częstszego uciekania się do „broni pokuty chrześcijańskiej”, to znaczy: modlitwy, postu i jałmużny.

  Wielki Post trwa od Środy Popielcowej do Wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Szósta niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Palmowa, rozpoczyna Wielki Tydzień.

  A d w e n t

  Adwent jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14). Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Adwentu – „Rorate coeli” (Niebiosa, spuśćcie rosę). Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela. Podczas Mszy roratnich na początku w procesji do ołtarza z lampionami w ręku idą dzieci. Mszę św. rozpoczyna się przy wyłączonych światłach, mrok świątyni rozpraszają jedynie świece i lampiony. Dopiero na śpiew „Chwała na wysokości Bogu” zapala się wszystkie światła w kościele. Uczestnictwo dzieci w Mszach roratnich wiąże się ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych postanowień na czas Adwentu. Dzieci często zapisują te postanowienia na kartkach, składanych następnie przy ołtarzu. Mają one wyrażać wewnętrzne przygotowanie do Bożego Narodzenia i chęć przemiany życia. Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa. Innym zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas Rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece i lampiony tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete” (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych. Pierwszy podokres obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, gdy czytane są teksty biblijne zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości). Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.

  Okres Zwykły

  Okres zwykły jest bardzo mocno ukierunkowany na osobę Jezusa Chrystusa. Oddaje on jednak nie jakieś jedno wydarzenie z Jego życia, lecz całość posłannictwa, którym Bóg Go obdarował dla naszego zbawienia. A zatem zawiera się w nim prawda o wcieleniu Jezusa, o Jego ziemskim życiu, męce, ofierze krzyżowej i wreszcie o Jego zmartwychwstaniu i wejściu do chwały nieba. PnZielony kolor szat liturgicznych stosowany w okresie zwykłym dosyć dobrze oddaje jego charakter. Symbolizuje on życie i nadzieję. Zawiera się w nim symbolika życia jako całości przepełnionej ożywczym tchnieniem Boga. Dzięki temu egzystencja każdego chrześcijanina jest przeniknięta nadzieją życia wiecznego.Okres zwykły w kościelnym roku liturgicznym ma dwuczłonową strukturę. Pierwsza jego część rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje cztery do sześciu tygodni). Druga zaś zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy się przed pierwszymi Nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu (sobotni wieczór). W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy okres zwykły i zarazem cały rok liturgiczny.(Damian Kwiatkowski, www.niedziela.pl)

  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Już w zapowiedzi Jego przyjścia na świat jednorodzony Syn Ojca, narodzony z Dziewicy Maryi, jest nazywany «królem», w sensie mesjańskim, czyli dziedzicem tronu Dawida, zgodnie z obietnicami proroków — królestwa, które nie będzie miało końca (por. Łk 1, 32-33). Królewskość Chrystusa pozostała całkowicie ukryta przez 30 lat Jego zwyczajnego życia w Nazarecie. Później, w czasie życia publicznego Jezus zapoczątkował nowe Królestwo, które «nie jest z tego świata» (J 18, 36), i na koniec urzeczywistnił je w pełni swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Gdy po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom, powiedział: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi» (Mt 28, 18): źródłem tej władzy jest miłość, którą Bóg objawił w pełni w ofierze swojego Syna. Królestwo Chrystusa jest darem ofiarowanym ludziom wszystkich czasów, aby każdy, kto wierzy w Słowo Wcielone, «nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16). Dlatego właśnie w ostatniej księdze Biblii, Apokalipsie, oznajmia On: «Ja jestem Alfa i Omega (…) Początek i Koniec» (Ap 22, 13). «Chrystus — Alfa i Omega», tak rozpoczyna się paragraf kończący pierwszą część Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II, ogłoszonej przed 40 laty. W tym pięknym tekście, nawiązującym do słów sługi Bożego Pawła VI, czytamy: «Pan jest celem historii ludzkiej, punktem, ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji, ośrodkiem rodzaju ludzkiego, radością wszystkich serc i wypełnieniem ich tęsknot». I dalej: «W Jego Duchu ożywieni i zjednoczeni pielgrzymujemy ku ostatecznemu wypełnieniu historii ludzkiej, które w pełni zgodne jest z zamysłem Jego miłości: ‚Aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie, to, co w niebiosach, i to, co na ziemi’ (Ef 1, 10)» (GS, 45). Gaudium et spes uznaje centralną pozycję Chrystusa i w tym świetle interpretuje sytuację współczesnego człowieka, jego powołanie i godność, jak również środowiska jego życia: rodzinę, kulturę, ekonomię, politykę, wspólnotę międzynarodową. Taka była misja Kościoła w przeszłości i taka pozostaje dziś i zawsze: głosić Chrystusa i dawać o Nim świadectwo, aby człowiek, każdy człowiek, mógł w pełni realizować swoje powołanie. Niech Maryja Dziewica, której Bóg w szczególny sposób dał udział w królowaniu swego Syna, wyjedna nam, abyśmy Go przyjęli jako Pana naszego życia i wiernie współpracowali, by nastało Jego Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. (Benedykt XVI, 20 XI 2005 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»)

  V Synod Diecezji Tarnowskiej

  „Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, abyście ochoczo podjęli modlitwę w intencji V Synodu, którego prace potrwają przez kilka kolejnych lat. Ogólnodiecezjalna modlitwa, nabożeństwa, nowenny, modlitwa różańcowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, a zwłaszcza Eucharystia sprawowana w intencji synodu stanowią jego nieodzowny duchowy fundament. Zwracam się do chorych i cierpiących, aby w tej intencji zechcieli ofiarować bezcenny dar swojego cierpienia. Proszę wszystkich Diecezjan o wspólnotową i indywidualną modlitwę w intencji synodu”.(Bp. A. Jeż, List na I Niedzielę Adwentu 2016 roku)

  MODLITWA W INTENCJI SYNODU

  Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
  zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła,
  pragniemy razem wyruszyć w drogę,
  aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć synod diecezjalny.
  Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,
  napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
  abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości
  otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan.
  Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego,
  abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością
  odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii
  budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz.
  Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,
  abyśmy napełnieni Twoimi darami,
  odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego
  w jedności z całym Kościołem powszechnym.
  Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
  prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
  Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami!
  Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami!
  Święta Kingo, módl się za nami!
  Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej,
  módlcie się za nami!