Aktualności

33

Duch Święty został zesłany Apostołom na odpuszczenie grzechów! Szczęśliwi ci, którzy Go doświadczyli. Nie widzieli, a uwierzyli – i doznali miłosierdzia. Szczęśliwi ci, którzy 9zmagając się ze swoją słabością, niewiarą, nieufnością wobec Boga, zdecydowali się bardziej zaufać Jego słowu niż własnym wątpliwościom. Szczęśliwi ci, którzy nie zadowolili się opowiadaniem innych i zapragnęli spotkać Go osobiście. Panie, spraw, by słowo Twojego miłosierdzia było mocniejsze niż nasze ciemności, niż nasza obojętność.

O. Przemysław Ciesielski OP, „Oremus” marzec/kwiecień 2008, s. 27

 

II Niedziela Wielkanocna

Uroczystość Bożego Miłosierdzia

23.04.2017

 1. Dziś Msze św. godz.: 6.00; 8.009.15; 10.30; 11.45 dla dzieci ; 17.00 i 19.00. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Jest to także patronalne święto „Caritas”. Naszą wdzięczną modlitwą obejmijmy dziś wszystkich wolontariuszy działających w naszym parafialnym oddziale „Caritas” oraz wszystkich darczyńców. Niech Bóg w swoim miłosierdziu wynagrodzi każdy przejaw wrażliwości na bliźnich potrzebujących pomocy.
 2. Dzisiejsza zbiórka do puszek jako nasza pomoc dla mieszkańców Syrii. Dziękujemy Caritasowi za pomoc w jej organizacji i przeprowadzeniu.
 3. Codziennie Msze Święte o 6.30; 9.00 i 18.00.
 4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach:
  1. Nowenna do Św. Józefa – we wtorek po Mszy św. wieczornej.
  2. Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy – w środę o 17.30;
  3. Koronka do Bożego Miłosierdzia w piątek po Mszy św. wieczornej.
 5. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy: 
  1. w poniedziałek – Uroczystość Świętego Wojciecha, patrona Polski i Akcji Katolickiej. Msza  św. o godz. 18.00 w intencji członków parafialnego oddziału Akcji Katolickiej; 
  2. we wtorek – święto św. Marka, Ewangelisty;
  3. w sobotę – święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła.
 6. W poniedziałek po Mszy św. o godz. 9.00 prosimy o rozebranie dekoracji Grobu Pańskiego.
 7. We wtorek o godz. 18.00  Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Modlitwę poprowadzi Ks. Artur Ważny.
 8. Spotkania grup parafialnych:
  1. Krąg Biblijny – w poniedziałek po Mszy  św. wieczornej; 
  2. Caritas – w środę po Mszy św. wieczornej;
  3. Grupa Młodzieżowa – w piątek po Mszy św. wieczornej;
  4. Ministranci, Aspiranci – w sobotę o godz. 9.30;
  5. Lektorzy – w sobotę o godz. 10.30,
  6. DSM – w sobotę o godz. 10.00.
 9. Przyszła niedziela obchodzona jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona Tydzień Biblijny.  
 10. Wszystkim Gościom i Kuracjuszom przebywającym w naszej parafii życzymy dobrego wypoczynku. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw. Niech Maryja, pani na Muszynie i św. Józef wypraszają nam u Boga obfite błogosławieństwo i łaskę. Szczęść Boże! 

 

imagesVRBUH62X

 Wiara przeżywana w liturgii

„Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego.” (Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II, 102)

Okres Wielkanocny 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego otwiera pięćdziesięciodniowy Okres Wielkanocny. Zachowane źródła patrystyczne poświadczają, że zwyczaj rozciągania świętowania Wielkanocy na okres 50 dni jest bardzo stary. Już Tertulian (zm. 220 r.) pisał o najradośniejszym czasie paschalnym, a św. Bazyli nazywał ten czas “jedną wielką niedzielą” i “tygodniem tygodni”. Prawdopodobnie decydujące dla powstania Okresu Wielkanocnego było pragnienie świętowania zmartwychwstania Chrystusa przez osiem kolejnych niedziel, co tworzyło jakby wielką oktawę niedziel Zmartwychwstania. Liczba osiem miała w starożytności duże znaczenie jako symbol wieczności, a zmartwychwstanie Chrystusa jest przecież zadatkiem naszego zmartwychwstania i rękojmią naszej nadziei życia wiecznego.images02LM9UM9

W Okresie Wielkanocnym obowiązuje biały kolor szat liturgicznych. Wyjątek stanowi jedynie Zesłanie Ducha Świętego, kiedy to stosuje się kolor czerwony. Krzyż ołtarzowy jest ozdobiony czerwoną stułą, przy ołtarzu stoi figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Ponadto przez cały Okres Wielkanocny podczas celebracji liturgicznych zapala się Paschał.

(ks. Maciej Zachara MIC, Ołtarz.pl)

 

imagesN064USL6V Synod Diecezji Tarnowskiej

„Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, abyście ochoczo podjęli modlitwę w intencji V Synodu, którego prace potrwają przez kilka kolejnych lat. Ogólnodiecezjalna modlitwa, nabożeństwa, nowenny, modlitwa różańcowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, a zwłaszcza Eucharystia sprawowana w intencji synodu stanowią jego nieodzowny duchowy fundament. Zwracam się do chorych i cierpiących, aby w tej intencji zechcieli ofiarować bezcenny dar swojego cierpienia. Proszę wszystkich Diecezjan o wspólnotową i indywidualną modlitwę w intencji synodu”.

(Bp. A. Jeż, List na I Niedzielę Adwentu 2016 roku)

MODLITWA W INTENCJI SYNODU

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła,
pragniemy razem wyruszyć w drogę,
aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć synod diecezjalny.
Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,
napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości
otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan.
Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego,
abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością
odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii
budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz.
Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,
abyśmy napełnieni Twoimi darami,
odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego
w jedności z całym Kościołem powszechnym.
Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami!
Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami!
Święta Kingo, módl się za nami!
Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej,
módlcie się za nami!

Fatima 1917-2017

Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do obecnego stulecia. (św. Jan Paweł II)o

Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz „wszystkie ich cierpienia i nadzieje”,
Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów. 

 

imagesJYSG5QIH