Aktualności

 Uroczystość Wprowadzenia Relikwii Świętych: Jana Pawła II i Maksymiliana Kolbe 

obejrzyj foto-prezentację:

Homilia ks. bpa Stanisława Salaterskiego

Po przejściu ziemskiej pielgrzymki Bóg będzie nas sądził z wykorzystania darów. On oczekuje od nas twórczego podzielenia się tym, co od Niego otrzymaliśmy. Są to zdolności, szanse i miejsca, w które są dla nas sposobnością do czynienia dobro. Nie jest zły ten, kto ma mało, ale ten, kto niczym się nie dzieli. Nasze obdarowanie jest zawsze wyjątkowe, jedyne, właściwe danemu człowiekowi. Oznacza to, że w ewangelicznej logice nie ma miejsca na porównywanie się i rywalizację.

(Hieronim Kaczmarek OP, „Oremus” listopad 2008, s. 72)

 33  N i e d z i e l a   Z w y k ł a

19.11.2017r.
   Ogłoszenia duszpasterskie
 1. Msze św.: 6.00; 8.00; 9.15; 10.30; 11.45; 15.00 i 17.00. Przeżywamy I Światowy Dzień Ubogich, który został ustanowiony przez papieża Franciszka  na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia.
 2. Codziennie Msze Święte o 6.30; 9.00 i o 18.00.
 3. Zachęcamy do udziału w cotygodniowych nabożeństwach:
  1. Nowenna do św. Józefa – we wtorek po Mszy św. wieczornej;
  2. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy – w środę o godz. 17.30;
  3. Koronka do Bożego Miłosierdzia – w piątek po wieczornej Mszy św.
  4. Różaniec z wypominkami – we wtorki i czwartki – o godz. 17.30.
 4. W liturgii przeżywać będziemy:
  1. w poniedziałek  – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana;
  2. we wtorek – Wspomnienie Ofiarowania NMP;
  3. w środę – Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy;
  4. w piątek – wspomnienie Św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, męczenników;
  5. Wszystkim tygodniowym Solenizantom, Wam Siostry i Bracia, składamy z serca najlepsze życzenia imieninowe z modlitwą oraz zaproszeniem do Komunii św. w dniu imienin.
 5. Spotkania grup parafialnych:
  1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – we wtorek po Mszy św. wieczornej;
  2. Krąg Biblijny – w środę po Mszy św. wieczornej;
  3. Dekanalne spotkanie młodzieży w piątek w Krynicy Dolnej o godz. 18.30. Zachęcamy do udziału młodzież naszej parafii a szczególnie kandydatów do bierzmowania – uczniów kl. VII SP oraz II i III gimnazjum. Informacji udziela Ks. Mieczysław;
  4. LSO – w sobotę (aspiranci i ministranci – godz. 9.30, lektorzy – 10.30);
  5. DSM – w sobotę o godz. 10.00.
 6. W przyszłą niedzielę – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej i LSO. Po każdej Mszy św. odmówimy Akt Oddania Rodzaju Ludzkiego Chrystusowi Królowi. Za pobożne i publiczne odmówienie tego Aktu, w Uroczystość Chrystusa Króla, Kościół udziela odpustu zupełnego.
 7. Składka z przyszłej na Kościoły prześladowane.
 8. Bóg zapłać za ofiary w kopertach na nasze Ogrody Biblijne.
 9. Ze względy na wyjazd na rekolekcje kapłańskie Msza św. za śp. Stanisława Hansa (z wtorku rano) zostanie odprawiona poza parafią a Msza św. za śp. Krzysztofa Srokę (z czwartku rano) zostanie odprawiona w czwartek wieczorem. W razie wątpliwości prośmy o kontakt. Przepraszamy za nieoczekiwane zmiany!
 10. Gościom, Kuracjuszom i Wam drodzy Parafianie życzymy zdrowia i wielu łask Bożych. Niech Maryja, Pani na Muszynie i św. Józef jednają Wam obfite Boże błogosławieństwo.
   Odpusty za Zmarłych

  Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę, w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych, od południa 1 listopada do północy 2 listopada i od­mówią tam OJCZE NASZ i WIERZĘ, mogą zyskać odpust zupełny pod zwyczajnymi warunkami. Wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w my­śli pomodlą się za zmarłych /czyny pobożne/, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; w dniach od 1 do 8 listopada odpust zupeł­ny, pod zwyczajnymi warunkami; w pozostałe dni roku – odpust cząstkowy. /czyny pobożne i skrucha serca/
  Zwyczajne warunki zyskania odpustu:
  – Spowiedź sakramentalna
  – Komunia św.
  – Modlitwa w intencjach Ojca Świętego. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub inna modlitwa.
  Uwaga:  Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej, je­den raz na dzień. Ponieważ nie jesteśmy pewni, co do posiadania odpowiedniej dyspozycji, dlatego można więcej razy wypełnić warunki wyma­gane do odpustu zupełnego. Jeże­li braknie wspomnianych warunków, wówczas odpust jest cząstkowy. Należy także doceniać zyskiwanie odpustów cząstkowych.

Wiara przeżywana w liturgii

„Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego.” (Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II, 102)

 • Okres Zwykły

  Okres zwykły jest bardzo mocno ukierunkowany na osobę Jezusa Chrystusa. Oddaje on jednak nie jakieś jedno wydarzenie z Jego życia, lecz całość posłannictwa, którym Bóg Go obdarował dla naszego zbawienia. A zatem zawiera się w nim prawda o wcieleniu Jezusa, o Jego ziemskim życiu, męce, ofierze krzyżowej i wreszcie o Jego zmartwychwstaniu i wejściu do chwały nieba. Pn

  Zielony kolor szat liturgicznych stosowany w okresie zwykłym dosyć dobrze oddaje jego charakter. Symbolizuje on życie i nadzieję. Zawiera się w nim symbolika życia jako całości przepełnionej ożywczym tchnieniem Boga. Dzięki temu egzystencja każdego chrześcijanina jest przeniknięta nadzieją życia wiecznego.

  Okres zwykły w kościelnym roku liturgicznym ma dwuczłonową strukturę. Pierwsza jego część rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje cztery do sześciu tygodni). Druga zaś zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy się przed pierwszymi Nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu (sobotni wieczór). W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy okres zwykły i zarazem cały rok liturgiczny.

  (Damian Kwiatkowski, www.niedziela.pl)

  imagesN064USL6V Synod Diecezji Tarnowskiej

  „Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, abyście ochoczo podjęli modlitwę w intencji V Synodu, którego prace potrwają przez kilka kolejnych lat. Ogólnodiecezjalna modlitwa, nabożeństwa, nowenny, modlitwa różańcowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, a zwłaszcza Eucharystia sprawowana w intencji synodu stanowią jego nieodzowny duchowy fundament. Zwracam się do chorych i cierpiących, aby w tej intencji zechcieli ofiarować bezcenny dar swojego cierpienia. Proszę wszystkich Diecezjan o wspólnotową i indywidualną modlitwę w intencji synodu”.

  (Bp. A. Jeż, List na I Niedzielę Adwentu 2016 roku)

  MODLITWA W INTENCJI SYNODU

  Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
  zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła,
  pragniemy razem wyruszyć w drogę,
  aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć synod diecezjalny.
  Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,
  napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
  abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości
  otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan.
  Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego,
  abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością
  odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii
  budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz.
  Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,
  abyśmy napełnieni Twoimi darami,
  odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego
  w jedności z całym Kościołem powszechnym.
  Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
  prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
  Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami!
  Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami!
  Święta Kingo, módl się za nami!
  Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej,
  módlcie się za nami!

  Fatima 1917-2017

  Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do obecnego stulecia. (św. Jan Paweł II)o

  Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz „wszystkie ich cierpienia i nadzieje”,
  Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów.

   

  imagesJYSG5QIH