Aktualności

Usłyszymy dzisiaj przypowieść o robotnikach w winnicy. Winnicą jest Kościół, do którego Bóg wzywa ludzi w różnym czasie, aby wszystkich obdarować jednakową zapłatą — zbawieniem. Często tak trudno ludziom zrozumieć Boże drogi i Jego wezwanie, prorok Izajasz poucza więc, że Bóg ma swoje plany i kocha każdego człowieka niezależnie od jego postępowania. Naszą odpowiedzią na tę zbawczą miłość ma być uwielbienie Boga, owocna praca i życie z Chrystusem. Tak wypełnił swą misję św. Paweł — tak mamy wypełniać ją my, by otrzymać zapłatę od Boga.

(za: www.liturgia.wiara.pl)

2 5   N i e d z i e l a   Z w y k ł a

24.09.2017r.
   Ogłoszenia duszpasterskie
 1. Msze św.: 6.00; 8.00; 9.15; 10.30; 11.45-dla dzieci; 17.00 i 19.00.
 2. W ciągu tygodnia Msze Święte: 6.30; 9.00 i 18.00.
 3. Zachęcamy do udziału w cotygodniowych nabożeństwach:
  1. Nowenna do św. Józefa – we wtorek po Mszy wieczornej;
  2. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy – w środę o godz.17.30;
  3. Koronka do Miłosierdzia Bożego – w piątek po Mszy św. wieczornej.
 4. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
  1. we wtorek – wsp. bł. Władysława z Gielniowa;
  2. w środę – wsp. Św. Wincentego a Paulo, kapł.;
  3. w czwartek – wsp. Św. Wacława, męcz.;
  4. w piątek – Święto ŚŚ Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;
  5. w sobotę – wsp. Św. Hieronima, kapł. i dokt. Kośc.
  6. Wszystkim tygodniowym Solenizantom składamy z serca najlepsze życzenia imieninowe zachęcając do przyjęcia Komunii św. w dniu Waszego święta.
 5. Spotkania grupa parafialnych:
  1. Caritas –  wtorek po Mszy wieczornej;
  2. Krąg Biblijny – środa po Mszy wieczornej;
  3. Akcja Katolicka  – czwartek po Mszy wieczornej;
  4. KSM – piątek po Mszy św. wieczornej;
  5. Wspólnota AA – piątek o godz. 19.00 na starej plebanii;
  6. Aspiranci i ministranci – sobota godz. 9.45;
  7. Lektorzy – sobota, godz. 10.30;
  8. DSM – sobota, godz. 10.00 (budynek szkoły);
  9. Schola – sobota godz. 11.00 na starej plebanii.
  10. Wszystkich członków grup, prosimy o niezawodne przybycie.
 6. Dziś swoim podpisem mamy okazję wesprzeć projekt: „Zatrzymaj aborcję!”. Ważny jest numer Pesel. Członkom Akcji Katolickiej dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tej akcji.
 7. Msza św. z modlitwą uwielbienia o uzdrowienie i uwolnienie jutro w poniedziałek, tj. 25.09.17r., po godz. 18:00. Modlitwę poprowadzi Ks. Artur Ważny. Szczegóły na plakacie.
 8. W przyszłą niedzielę /1 października/, rozpoczniemy Nabożeństwa Różańcowe, które będziemy odprawiać w niedziele o 16.30, a w dni powszednie o 17.30. Zachęcamy do licznego udziału w Różańcu, szczególnie dzieci. Uczestnictwo w tej Modlitwie będzie wyrazem naszej czci i zawierzenia NMP, naszej Pani na Muszynie i Matce, oraz jak objawiła sama Maryja: „ratunkiem dla świata”. Prosimy Róże różańcowe i Grupy parafialne o poprowadzenie Różańca w poszczególne dni miesiąca.
 9. W tym tygodniu przypada I Niedziela października. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę po Mszy św. o 9.15.
 10. Bóg zapłać za ofiary na Ogrody Biblijne i te na Uniwersytety Św. Jana Pawła II w Tarnowie i Krakowie.
 11. Kurs Przedmałżeński rozpocznie się 8 października o godz. 18.00 w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy Dolnej.
 12. Drogim Kuracjuszom i Gościom życzymy wielu łask Bożych, dobrego wypoczynku i zdrowia. Wszystkim Wam Siostry i Bracia na niedzielne świętowanie i codzienność tygodnia: „Szczęść Boże!”

Ogólnopolska Akcja

„Różaniec do granic”

Kościół stacyjny:

Muszyna, parafia pw. Św. Józefa

Zachęcamy do udziału i wspólnej modlitwy!!!

7 października milion osób ma udać się na granice Polski, by wspólnie odmawiać różaniec. W ramach inicjatywy „Różaniec do granic” w święto Matki Bożej Różańcowej w 320 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski zostanie podjęta modlitwa o pokój dla Polski i całego świata.

Uczestnicy zgromadzą się w kościołach stacyjnych o godz. 10.30, tam wysłuchają konferencji, będą uczestniczyć we Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie przejdą lub przejadą na wyznaczone „strefy modlitwy” – ma ich być około 4 tys. – gdzie o godz. 14.00 rozpocznie się równocześnie modlitwa różańcowa.

Październik: Nabożeństwa Różańcowe

Niedziela – godz. 16.30

Dni powszednie – godz. 17.30

„Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju”.

(św. Jan Paweł II, Castel Gandolfo, 1. X. 1995)

Opiekunowie Grup Parafialnych

Pan Albin:  Schola Parafialna;

Siostra Antonia: Dziewczęca Służba Maryjna, Animacja – „Młodzi u progu”, Kolędnicy Misyjni;

Ks. Mieczysław: KSM, Parafialne przygotowanie Klas VI, VII i II Gim. do bierzm., Krąg Bblijny, Schola; Kolędnicy Misyjni;

Ks. Senior:  LSO, Akcja Katolicka, Strona Internetowa Parafii, Parafialne Przygotowanie kl. III Gim. do bierzm, Wspólnota AA, Redakcja „Naszego Orędownika”;

Ks. Proboszcz:   „Caritas”, Rada Duszpasterska Ekonomiczna, Kręgi Rodzin, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Poradnia  Rodzinna, Ogrody Biblijne, Stowarzyszenie MB Patronki Dobrej Śmierci.

 

  Wiara przeżywana w liturgii

„Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego.” (Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II, 102)

Okres Zwykły

Okres zwykły jest bardzo mocno ukierunkowany na osobę Jezusa Chrystusa. Oddaje on jednak nie jakieś jedno wydarzenie z Jego życia, lecz całość posłannictwa, którym Bóg Go obdarował dla naszego zbawienia. A zatem zawiera się w nim prawda o wcieleniu Jezusa, o Jego ziemskim życiu, męce, ofierze krzyżowej i wreszcie o Jego zmartwychwstaniu i wejściu do chwały nieba. Pn

Zielony kolor szat liturgicznych stosowany w okresie zwykłym dosyć dobrze oddaje jego charakter. Symbolizuje on życie i nadzieję. Zawiera się w nim symbolika życia jako całości przepełnionej ożywczym tchnieniem Boga. Dzięki temu egzystencja każdego chrześcijanina jest przeniknięta nadzieją życia wiecznego.

Okres zwykły w kościelnym roku liturgicznym ma dwuczłonową strukturę. Pierwsza jego część rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje cztery do sześciu tygodni). Druga zaś zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy się przed pierwszymi Nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu (sobotni wieczór). W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi się uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy okres zwykły i zarazem cały rok liturgiczny.

(Damian Kwiatkowski, www.niedziela.pl)

imagesN064USL6V Synod Diecezji Tarnowskiej

„Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, abyście ochoczo podjęli modlitwę w intencji V Synodu, którego prace potrwają przez kilka kolejnych lat. Ogólnodiecezjalna modlitwa, nabożeństwa, nowenny, modlitwa różańcowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, a zwłaszcza Eucharystia sprawowana w intencji synodu stanowią jego nieodzowny duchowy fundament. Zwracam się do chorych i cierpiących, aby w tej intencji zechcieli ofiarować bezcenny dar swojego cierpienia. Proszę wszystkich Diecezjan o wspólnotową i indywidualną modlitwę w intencji synodu”.

(Bp. A. Jeż, List na I Niedzielę Adwentu 2016 roku)

MODLITWA W INTENCJI SYNODU

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła,
pragniemy razem wyruszyć w drogę,
aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć synod diecezjalny.
Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,
napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości
otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan.
Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego,
abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością
odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii
budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz.
Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,
abyśmy napełnieni Twoimi darami,
odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego
w jedności z całym Kościołem powszechnym.
Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami!
Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami!
Święta Kingo, módl się za nami!
Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej,
módlcie się za nami!

Fatima 1917-2017

Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do obecnego stulecia. (św. Jan Paweł II)o

Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz „wszystkie ich cierpienia i nadzieje”,
Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania między dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem – przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów.

 

imagesJYSG5QIH